Friday, November 8, 2013

sharingiscaring

Doa pagi jumaat  
ﻲ َ وَاﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔ َ اﻟْﻌَﻔْﻮ َ أَﺳْﺄَﻟُﻚ ْ إِﻧﱢﻲ َّ اَﻟﻠﱠﻬُﻢ اَﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ْ. وَﻣَﺎﻟِﻲ ْ وَأَﻫْﻠِﻲ َ وَدُﻧْﻴَﺎي ْ دِﻳْﻨِﻲ ﻓِﻲ َ وَاﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔ َ اﻟْﻌَﻔْﻮ َ أَﺳْﺄَﻟُﻚ وَﻋَﻦْ ْ ﻳَﻤِﻴْﻨِﻲ ْ وَﻋَﻦ ْ، ﺧَﻠْﻔِﻲ ْ وَﻣِﻦ َّ، ﻳَﺪَي ِ ﺑَﻴْﻦ ْ ﻣِﻦ ْ اﺣْﻔَﻈْﻨِﻲ ﺗَﺤْﺘِﻲْ ْ ﻣِﻦ َ أُﻏْﺘَﺎل ْ أَن َ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚ ُ وَأَﻋُﻮْذ ْ، ﻓَﻮْﻗِﻲ ْ وَﻣِﻦ ْ، ﺷِﻤَﺎﻟِﻲ .

Allahumma inni as alukala’fwa wal aa’fiyata fiddunyaa wal aakhirati, Allahumma inni as alukala’fwa wal aa’fiyata fii diinii wa dun-yayaa wa ahlii wa maalii. Allahumahfadhnii min baini yadayya, wa min khalfii, wa ‘an yamiinii, wa ‘an syimaalii, wa min fauqii, wa a’udzu biadhomatika an ugtaala min tahtii.

*************

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku.

Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut.

Ya Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku.

Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah

1 comment:

safiera zamri said...

thanks..check out 5 k tip cinta jarak jauh http://safierazamri.blogspot.com/2013/11/5-k-cinta-jarak-jauh.html